امـروز : چهارشنبه 29 شهریور 96

نشانی: کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر

حوزه

تلفن

دورنگار

ریاست

034-33257161
034-33257413

روابط عمومی

034-31323070

034-33257444

همکاری های علمی و بین المللی

034-31323011

034-33257161

معاونت آموزشی

034-31323006

034-33257165

معاونت پژوهشی

034-31323011
034-33257161

معاونت فرهنگی و اجتماعی

034-31322780

034-31322782

معاونت دانشجویی

034-31322804

034-33257340

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

034-31323003

034-33257165

 ارتباط با دانشگاه | تماس با ما | نقشه سایت | Site In English
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.