امـروز : چهارشنبه 29 شهریور 96

اطلاعات رؤسای دانشگاه شهيدباهنر کرمان از ابتدای تأسیس تاکنون

رديف

نام و نام خانوادگی

دوره تصدی

مدت مسئوليّت

آخرين مقطع تحصيلی در زمان تصدی

رشته تحصيلی در زمان تصدی

سابقه در دستگاه مربوطه در زمان تصدی

سن در زمان انتصاب

بومی استان يا غيربومی استان

از تاريخ

تا تاريخ

کارشناسی

مديريتی

1

محمدعلی ميرزائی

1352

1357

5 سال

دکتری

بيوشيمی

 

*

40

غيربومی

2

اسد ايرانپناه

1356

-

100روز

دکتری

زمين شناسی

 

*

-

-

3

مرحوم سيدعلی اکبر حسينی سروری

1357

1358

1 سال

دکتری

تعليم و تربيت

 

*

49

بومی

4

مرحوم سعيد رجايي خراسانی

1359

1360

1 سال

دکتری

فلسفه

 

*

44

بومی

5

اسدا...رضوی

1360

1364

4 سال

دکتری

رياضی

 

*

32

بومی

6

غلامعباس بارانی

1364

-

3 ماه

دکتری

مهندسی منابع آب

 

*

39

بومی

7

ايرج شريفی

1364

1367

3 سال

دکتری

انگل شناسی

 

*

36

بومی

8

علی اصغر رستمی ابوسعيدی

1367

1372

5 سال

دکتری

زبان شناسی کاربردی

 

*

41

بومی

9

احمد اکبری

1372

1373

1 سال

دکتری

اقتصاد کشاورزی

 

*

42

بومی

10


مرحوم سيدعلی اکبر حسينی سروری

1373

1376

3 سال

دکتری

تعليم و تربيت

 

*

65

بومی

11

علی مصطفوی

1376

1384

8 سال

دکتری

شيمی تجزيه

 

*

41

بومی

12

احمداميری خراسانی

1384

1389

5سال

دکتری

زبان و ادبيات فارسی

 

 

47

بومی

13

نصرالله گرامی

1389

1392

3سال

دکتری

رياضی

 

*

57

بومی

14

محمدجواد فدائی

1392

1394

2سال

دکتری

عمران

 

 

55

بومی

15

محمدعلی طاهر

1394

ادامه دارد

ادامه دارد

دکتری

شيمی

 

*

58

بومی

 ارتباط با دانشگاه | تماس با ما | نقشه سایت | Site In English
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.